Audities
Per project wordt het vocale dan wel vocaal&instrumentaal ensemble opnieuw samengesteld uit bekende en nieuwe deelnemers. Ensemble Hermes heeft regelmatig plaats voor nieuwe zangers in alle stemgroepen. De doelgroep van Ensemble Hermes bestaat uit gevorderde amateurs, conservatoriumstudenten en beginnende professionals.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de dirigent, Jeroen Spitteler, door een e-mail te sturen aan contact@ensemblehermes.nl. Vermeld a.u.b. stemsoort en muzikale achtergrond en ervaring. Bij voldoende aansluiting volgt een uitnodiging voor een auditie. Ook wie niet wordt uitgenodigd krijgt hiervan bericht.
De auditie kan zowel gericht zijn op deelname aan het eerstkomende project van Ensemble Hermes als op toevoeging aan een lijst van potentiële deelnemers voor toekomstige projecten.