Privacyregeling Hermes


Privacyregeling


Algemene Verordening Gegevensbescherming; art 28 AVG


Ensemble Hermes gaat als volgt om met de gegevens van haar deelnemers:- Wij vragen bij aanmelding contactgegevens en stemsoort voor het betreffende project. Deze gegevens zijn alleen voor de dirigent en het bestuur van Stichting Hermes beschikbaar, en worden alleen gebruikt voor het project zelf en voor eventuele uitnodigingen tot deelname aan volgende projecten, niet voor andere oproepen.- Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer van de deelnemers slaan we niet op. - Wanneer het projectensemble eenmaal is samengesteld zijn de namen van de betrokkenen zichtbaar in de mailings aan alle deelnemers.

 

- We plaatsen wel foto’s van het project op de website maar nooit met namen erbij. Een ieder kan vragen een bepaalde foto te verwijderen (en we zullen dat ook honoreren).- Deelnemers kunnen zich afmelden door ons een mail te sturen, je wordt dan geschrapt uit het adressenbestand.