Donateurs

Hoewel er door velen belangeloos wordt meegewerkt aan de totstandkoming van onze projecten, kost het brengen van cultuur natuurlijk veel geld… Wij proberen op verschillende manieren zelf in onze inkomsten te voorzien, extra bijdragen zijn echter altijd welkom!

Indien u Ensemble Hermes wilt steunen in zijn verdere ontwikkeling en in de toekomst meer van ons wilt horen, kunt u dat doen door een bedrag over te maken naar onze rekening bij de Triodos Bank, met nummer NL79 TRIO 0390494232 (t.n.v. Stichting Hermes). 
Stichting Hermes is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI. Onder voorwaarden kunt u 125% van het bedrag van uw gift aftrekken voor de inkomstenbelasting. 

Mocht u meer willen doen dan het storten van een eenmalige bijdrage, dan nodigen wij u van harte uit daarover met ons van gedachten te wisselen. U kunt daarbij denken aan sponsoring met een muzikale tegenprestatie, maar ook andere vormen van samenwerking zijn denkbaar. U kunt daarover contact met ons opnemen per email: contact@ensemblehermes.nl